Tilpasning af skærmbilleder

Du kan vise, skjule og ændre layout og indhold af dataskærmbilleder for den enkelte aktivitet.

 1. Hold UP nede.
 2. Vælg Indstillinger > Apps.
 3. Vælg den aktivitet, du vil tilpasse.
 4. Vælg Skærmbilleder.
 5. Vælg et dataskærmbillede, som du vil tilpasse.
 6. Vælg en funktion:
  • Vælg Status for at aktivere/deaktivere dataskærmbilledet.

  • Vælg Sideopsætning for at tilpasse antallet af datafelter på dataskærmbilledet.

  • Vælg et felt for at ændre de data, der vises i feltet.