Nastavení systému

Podržte tlačítko UP a vyberte možnost Nastavení > Systém.

Uživatelský profil

Slouží k otevření a přizpůsobení vašich osobních statistik (Nastavení uživatelského profilu).

Zkratky

Umožňuje přiřadit klávesám zařízení zkratky.

Jazyk

Slouží k nastavení jazyka, který se zobrazuje na zařízení.

Čas

Slouží ke změně nastavení času (Nastavení času).

Podsvícení

Slouží ke změně nastavení podsvícení (Nastavení podsvícení).

Upozornění

Slouží k nastavení zvuků zařízení, jako jsou tóny tlačítek, alarmy a vibrace.

Jednotky

Slouží k nastavení měrných jednotek používaných v zařízení (Změna měrných jednotek).

GLONASS

Možnost GLONASS zajišťuje vyšší výkonnost v obtížném prostředí a rychlejší vyhledání pozice. Používání možností GPSGLONASS může snížit životnost baterie víc, než když používáte pouze možnost GPS.

Formát pozice

Nastaví formát geografických souřadnic a možnosti data.

Formát

Slouží k nastavení předvoleb formátu, jako je například tempo a rychlost, které se zobrazují během aktivit, a začátek týdne.

Nahrávání dat

Umožňuje nastavit způsob, jakým zařízení zaznamenává data aktivity. Možnost nahrávání Úsporné (výchozí) umožňuje nahrávání delších aktivit. Možnost nahrávání Každou sekundu poskytuje detailnější záznamy aktivit, je ale možné, že nezaznamená celou aktivitu, pokud trvá delší dobu.

Režim USB

Nastaví zařízení, aby při připojení k počítači používalo režim velkokapacitního paměťového zařízení nebo režim Garmin.

Obnovit výchozí hodnoty

Umožňuje vynulování uživatelských dat a nastavení (Obnovení výchozích hodnot všech nastavení).

Aktualizace softwaru

Umožňuje instalaci stažených softwarových aktualizací pomocí aplikace Garmin Express.

Informace o

Zobrazuje informace o zařízení, softwaru a licenci.