Nastavení uživatelského profilu

Můžete aktualizovat nastavení pro pohlaví, rok narození, výšku, hmotnost, zóny srdečního tepu a výkonnostní zóny. Zařízení pomocí těchto údajů vypočítává přesné údaje o tréninku.

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Moje statistiky > Uživatelský profil
  3. Vyberte možnost.