Nastavení výkonnostních zón

Hodnoty zón jsou výchozími hodnotami a nemusí odpovídat vašim schopnostem. Pokud znáte funkční limitní hodnotu výkonu (FTP), můžete ji zadat a povolit softwaru automatický výpočet výkonnostních zón. Zóny můžete upravit ručně v zařízení nebo pomocí účtu Garmin Connect.

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Moje statistiky > Uživatelský profil > Výkonnostní zóny > Podle.
  3. Vyberte možnost:
    • Výběrem možnosti Watty zóny zobrazíte a upravíte ve wattech.

    • Výběrem možnosti % FTP zóny zobrazíte a upravíte jako procento funkční limitní hodnoty výkonu.

  4. Vyberte možnost FTP a zadejte svou hodnotu FTP.
  5. Vyberte zónu a zadejte hodnotu pro každou zónu.
  6. V případě potřeby vyberte možnost Minimální a zadejte minimální hodnotu výkonu.