Nastavení podsvícení

Podržte tlačítko UP a vyberte možnost Nastavení > Systém > Podsvícení.

Režim

Nastavuje manuální nebo automatické zapínání podsvícení. Možnost Automaticky vám umožňuje jednotlivě nastavit podsvícení pro klávesy, alarmy a gesta.

POZNÁMKA: Nastavíte-li možnost Gesto na Zapnuto, spustíte podsvícení zvednutím a otočením ruky, když se chcete podívat na zápěstí.
Odpočet

Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude podsvícení vypnuto.

Jas

Umožňuje nastavit úroveň jasu podsvícení.