Nastavení času

Podržte tlačítko UP a vyberte možnost Nastavení > Systém > Čas.

Formát času

Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový nebo 24hodinový formát.

Nastavit čas

Slouží k nastavení časové zóny zařízení. Možnost Automaticky nastaví časovou zónu automaticky podle vaší pozice GPS.

Čas

Tato položka umožňuje nastavit čas, pokud je nastavena na možnost Manuálně.