Změna měrných jednotek

Lze upravit měrné jednotky vzdálenosti, tempa a rychlosti, nadmořské výšky, hmotnosti, výšky a teploty.

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte položku Nastavení > Systém > Jednotky.
  3. Vyberte typ měrné jednotky.
  4. Vyberte měrnou jednotku.