Opdatering af din aktivitetsprofil

Du kan tilpasse ti aktivitetsprofiler. Du kan tilpasse dine indstillinger og datafelter til en bestemt aktivitet eller tur.

 1. Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
 2. Vælg en funktion:
  • Vælg en profil.

  • Vælg Tilbehør for at tilføje eller kopiere en profil.

 3. Rediger navn og farve for profilen.
 4. Vælg en funktion:
  • Vælg Skærmbilleder for at tilpasse dataskærmbillederne og datafelterne (Tilpasning af skærmbilleder).

  • Vælg Standardturtype for at indstille den turtype, der er typisk for denne aktivitetsprofil, som f.eks. pendling.
   TIP: Efter en atypisk tur kan du opdatere turtype manuelt. Præcise turtypedata er vigtige for oprettelse af cykelvenlige ruter.
  • Vælg Segmenter for at slå dine aktiverede segmenter til (Aktivering af segmenter).

  • Vælg Alarmer for at tilpasse dine træningsalarmer (Alarmer).

  • Vælg Automatiske funktioner > Auto Lap for at indstille, hvordan omgange udløses (Markering af omgange efter position).

  • Vælg Automatiske funktioner > Auto Pause for at ændre, hvornår aktivitetstimeren automatisk holder pause (Brug af Auto Pause).

  • Vælg Automatiske funktioner > Automatisk dvale for automatisk at skifte til søvnfunktion efter fem minutters inaktivitet (Brug af automatisk dvale).

  • Vælg Automatiske funktioner > Auto. rullefunktion for at tilpasse visningen af skærmbillederne med træningsdata, mens aktivitetstimeren kører (Brug af automatisk rullefunktion).

  • Vælg Starttilstand for timer for at tilpasse, hvordan enheden registrerer starten af en tur og automatisk starter aktivitetstimeren (Automatisk start af timeren).

  • Vælg Navigation for at tilpasse kortindstillinger (Kortindstillinger) og ruteindstillinger (Ruteindstillinger).

  • Vælg GPS-tilstand for at slukke for GPS (Træning indendørs) eller ændre satellitindstillingerne (Ændring af satellitindstillingen).

  Alle ændringer er gemt på aktivitetsprofilen.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2