Ruteindstillinger

Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler, vælg en profil og vælg Navigation > Ruteplanlægning.

Popularitetsbanelægn.

Beregner ruter baseret på de mest populære cykelture fra Garmin Connect.

Ruteplanlægningstilst.

Angiver transportmetode for at optimere ruten.

Beregningsmetode

Angiver den metode, der bruges til at beregne din rute.

Lås fast på vej

Låser det positionsikon, der repræsenterer din position på kortet, på den nærmeste vej.

Undgå

Angiver de vejtyper, der skal undgås ved navigationen.

Ny beregning

Genberegner automatisk ruten, når du afviger fra den.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2