Vælg en aktivitet for ruteberegning

Du kan indstille enheden til at beregne ruten på baggrund af aktivitetstypen.

  1. Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
  2. Vælg en profil.
  3. Vælg Navigation > Ruteplanlægning > Ruteplanlægningstilst..
  4. Vælg valgmulighed for beregning af din rute.

    Du kan for eksempel vælge Cykling på vej for navigation på veje eller Mountainbike for navigation uden for veje.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2