Aktivering af segmenter

Du kan aktivere segmentkonkurrencer og beskeder, der fortæller dig, at du nærmer dig et segment.

  1. Vælg Menu > Træning > Segmenter.
  2. Vælg et segment.
  3. Vælg Aktiver.
    BEMÆRK: Beskeder, der fortæller dig om, at du nærmer dig et segment, vises kun for aktiverede segmenter.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2