Brug af Auto Pause

Du kan bruge funktionen Auto Pause® til automatisk at sætte timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig, eller din hastighed falder til under en angivet værdi. Denne funktion er nyttig, hvis der på din tur er lyskryds eller andre steder, hvor du skal sætte farten ned eller stoppe.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet eller pausestillet.
  1. Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
  2. Vælg en profil.
  3. Vælg Automatiske funktioner > Auto Pause.
  4. Vælg en funktion:
    • Vælg Når stoppet for automatisk at sætte timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig.

    • Vælg Brugerdefineret fart for automatisk at sætte timeren på pause, når din fart falder til under en angivet værdi.

  5. Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse de valgfri tidsdatafelter (Tilpasning af skærmbilleder).
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2