Automatisk start af timeren

Denne funktion registrerer automatisk, når din enhed har modtaget satellitsignaler og er i bevægelse. Den starter aktivitetstimeren eller minder dig om at starte aktivitetstimeren, så du kan registrere dine køredata.

  1. Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
  2. Vælg en profil.
  3. Vælg Starttilstand for timer.
  4. Vælg en funktion:
    • Vælg Manuel, og vælg Pause and play symbol for at starte aktivitetstimeren.

    • Vælg Forespørg for at se en visuel påmindelse, når du når startmeddelelseshastigheden.

    • Vælg Automatisk for at starte aktivitetstimeren automatisk, når du når starthastigheden.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2