Kortindstillinger

Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler, vælg en profil, og vælg Navigation > Kort.

Orientering

Indstiller, hvordan kortet vises på siden.

Auto Zoom

Vælger automatisk zoomniveau på kortet. Når Fra er valgt, skal du zoome ind eller ud manuelt.

Kortdetaljer

Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.

Hjælpetekst

Angiver, hvornår sving-for-sving navigationsmeddelelserne vises (kræver detaljerede kort).

Kortvisning

Giver dig mulighed for at indstille avancerede kortfunktioner.

Kortinformation

Aktiverer eller deaktiverer de kort, der er indlæst på enheden i øjeblikket.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2