Ændring af kortretningen

  1. Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
  2. Vælg en profil.
  3. Vælg Navigation > Kort > Orientering.
  4. Vælg en funktion:
    • Vælg Nord op for at se nord øverst på siden.

    • Vælg Spor op for at se din aktuelle rejseretning øverst på siden.

    • Vælg 3D-visning for at se kortet i tre dimensioner.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2