Gegevensschermen aanpassen

U kunt voor elke activiteit de lay-out en inhoud van gegevensschermen weergeven, verbergen of wijzigen.

 1. Houd UP ingedrukt.
 2. Selecteer Menusymbool > Activiteiten en apps.
 3. Selecteer de activiteit om deze aan te passen.
 4. Selecteer de activiteitinstellingen.
 5. Selecteer Gegevens​schermen.
 6. Selecteer een gegevensscherm dat u wilt aanpassen.
 7. Selecteer een optie:
  • Selecteer Indeling om het aantal gegevensvelden in het gegevensscherm te wijzigen.

  • Selecteer Gege​vens​velden om het type gegevens in het veld te wijzigen.

  • Selecteer Sorteer om de locatie van het gegevensscherm in de lijst te wijzigen.

  • Selecteer Verwijder om het gegevensscherm uit de lijst te verwijderen.

 8. Selecteer indien nodig Voeg nieuw toe om een gegevensscherm aan de lijst toe te voegen.

  U kunt een aangepast gegevensscherm toevoegen of een van de vooraf gedefinieerde gegevensschermen selecteren.

GUID-3A791586-B59F-4B37-B9C5-5A41F8C6BE0B v6
Juni 2024