Inleiding

WAARSCHUWING

Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

WAARSCHUWING

Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma begint of wijzigt.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-194A4E9B-9889-4074-9DA9-2ED9EC4B76FB v3