Få ditt förväntade VO2-maxvärde för cykling

Innan du kan visa ditt förväntade VO2-maxvärde måste du sätta på dig pulsmätaren, installera kraftmätaren och para ihop dem med quatix 3 enheten (Para ihop ANT‍+ givare). Om din quatix 3 enhet levererades tillsammans med en pulsmätare är enheterna redan ihopparade. För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du slutföra inställningen av användarprofilen (Ställa in din användarprofil) och ställa in din maxpuls (Ställa in dina pulszoner).

Obs!: Beräkningen kanske inte verkar stämma helt till en början. För att enheten ska lära sig om dina cyklingsprestationer behövs det några cykelturer.
  1. Cykla med en jämn, hög intensitet i minst 20 minuter utomhus.
  2. Efter cykelturen väljer du Spara.
  3. Håll ned UP.
  4. Välj Min statistik > VO2 Max > Cykling.