Ställa in dina pulszoner

Enheten använder informationen i din användarprofil från den första konfigurationen för att fastställa dina standardpulszoner. Enheten har separata pulszoner för löpning, cykling och simning. Ange maximal puls för att få korrekt information om kaloriförbränningen under aktiviteten. Du kan också ställa in varje pulszon och ange din vilopuls manuellt. Du kan justera dina zoner manuellt på enheten eller med hjälp av ditt Garmin Connect konto.

 1. Håll ned UP.
 2. Välj Min statistik > Användarprofil > Pulszoner.
 3. Välj Standard för att visa standardvärdena (valfritt).

  Standardvärdena kan användas för löpning, cykling och simning.

 4. Välj Löpning, Cykling eller Simning.
 5. Välj Inställning > Ange egen.
 6. Välj Maximal puls och ange din maxpuls.
 7. Välj LTHR och ange ditt pulsvärde för mjölksyratröskel.

  Du kan genomföra ett guidat test för att uppskatta din mjölksyratröskel (Mjölksyratröskel).

 8. Välj Vilopuls och ange din puls under vila.
 9. Välj Zoner > Baserat på.
 10. Välj ett alternativ:
  • Välj BPM för att se och redigera pulszonerna i hjärtslag per minut.

  • Välj % maximal puls för att visa och redigera zonerna som procent av din maxpuls.

  • Välj %HRR för att visa och redigera zonerna som procent av din pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).

  • Välj Pulsvärde mjölksyratr. i % för att visa och redigera zonerna som procent av ditt pulsvärde för mjölksyratröskel.

 11. Välj en zon och ange ett värde för varje zon.