Para ihop ANT‍+ givare

Första gången du ansluter en givare till enheten med hjälp av trådlös ANT‍+ teknik måste du para ihop enheten och givaren. När de har parats ihop ansluter enheten till sensorn automatiskt när du startar en aktivitet och sensorn är aktiv och inom räckhåll.

Obs!: Om en pulsmätare levererades med enheten är den medföljande pulsmätaren redan ihopparad med enheten.
 1. Om du ska para ihop en pulsmätare sätter du på dig pulsmätaren (Ta på dig pulsmätaren).

  Pulsmätaren kan inte skicka eller ta emot data förrän du sätter på dig den.

 2. Flytta enheten inom 3 m (10 fot) från sensorn.
  Obs!: Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra ANT‍+ sensorer under ihopparningen.
 3. Håll ned UP.
 4. Välj Inställningar > Sensorer > Lägg till ny.
 5. Välj ett alternativ:
  • Välj Söka alla.

  • Välj sensortyp.

  När sensorn har parats ihop med din enhet ändrar sensorn status från Söker till Ansluten. Sensordata visas i upprepningen av datasidor eller i ett anpassat datafält.