Om VO2-maxberäkningar

VO2-max är den största volymen syrgas (i milliliter) som du kan förbruka per minut per kilo kroppsvikt vid maximal prestation. Enkelt uttryckt är VO2-max en indikation på din idrottsmässiga prestationsförmåga och bör öka allt eftersom din kondition ökar. quatix 3 enheten har olika VO2-maxberäkningar för löpning och cykling. Du kan använda Garmin enheten ihopparad med en kompatibel pulsmätare och kraftmätare för att visa ditt uppskattade VO2-maxvärde för cykling. Du kan använda Garmin enheten ihopparad med en kompatibel pulsmätare för att visa ditt uppskattade VO2-maxvärde för löpning.

Ditt förväntade VO2-maxvärde visas som en siffra och position på färgmätaren.Lila

Överlägset

Blå

Utmärkt

Grön

Bra

Orange

Ganska bra

Röd

Dåligt

VO2-maxdata och -analys tillhandahålls med tillstånd från The Cooper Institute. Mer information finns i bilagan (Standardklassificeringar för VO2-maxvärde) och på www.CooperInstitute.org.