Introduktion

VARNING! Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.
VARNING! Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram.