Ladda enheten

OBS!! Förhindra korrosion genom att rengöra och torka av kontakterna och det omgivande området noggrant innan du laddar enheten eller ansluter den till en dator. Se rengöringsanvisningarna i bilagan.

Enheten drivs av ett inbyggt litiumjonbatteri som du kan ladda i ett vanligt vägguttag eller i en USB-port på datorn.

  1. Anslut USB-änden av kabeln till nätadaptern eller en USB-port på datorn.
  2. Anslut nätadaptern till ett vanligt vägguttag.
  3. Kläm ihop sidorna på laddningsdockan glyph icon för att öppna armarna på vaggan.

  4. Rikta in kontakterna, placera enheten i vaggan glyph icon och släpp armarna för att hålla enheten på plats.

    När du ansluter enheten till en strömkälla slås enheten på och batteriets laddningsnivå visas på skärmen.

  5. Ladda enheten helt.