Knapparglyph icon

LIGHT

Tryck här för att slå på och stänga av belysningen.

Håll nedtryckt om du vill slå på eller stänga av enheten.

glyph icon

START

STOP

MOB

Tryck här för att starta eller stoppa en aktivitet eller app.

Tryck här för att välja ett alternativ i en meny.

Håll knappen nedtryckt för att markera din aktuella plats som en waypoint och aktivera navigering.

glyph icon

BACK

LAP

Tryck här för att återgå till föregående sida.

Tryck här för att registrera ett varv eller vila under en aktivitet.

glyph icon

DOWN

Tryck här om du vill bläddra mellan widgets, menyer och meddelanden.

Håll ned för att visa klockan från valfri sida.

glyph icon

UP

Tryck här om du vill bläddra mellan widgets, menyer och meddelanden.

Tryck här för att avfärda ett kort meddelande eller en avisering.

Håll knappen nedtryckt för att visa huvudmenyn.