Låsa knapparna

Du kan låsa knapparna för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.

  1. Håll ned LIGHT i två sekunder och välj Lås enheten för att låsa knapparna.
  2. Håll ned LIGHT i två sekunder och välj Lås upp enheten för att låsa upp knapparna.