Para ihop din smartphone med enheten

Du bör ansluta quatix 3 enheten till en smartphone för att komma åt alla funktioner på enheten.

  1. Gå till (garmin.com/apps) och hämta Garmin Connect Mobile appen till din smartphone.
  2. Placera din smartphone inom 10 m (33 fot) från enheten.
  3. quatix 3 enheten håller du ned UP.
  4. Välj Inställningar > Bluetooth > Para ihop med mobil enhet.
  5. På din smartphone öppnar du Garmin Connect Mobile-appen.
  6. Välj ett alternativ för att lägga till enheten i ditt Garmin Connect konto:
    • Om det här är första gången du parar ihop en enhet med Garmin Connect Mobile appen följer du instruktionerna på skärmen.

    • Om du redan har parat ihop en annan enhet med Garmin Connect Mobile appen väljer du Garmin enheter > på inställningsmenyn och följer instruktionerna på skärmen.