Support och uppdateringar

Garmin Express (www.garmin.com/express) ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter.

  • Produktregistrering

  • Produkthandböcker

  • Programvaruuppdateringar

  • Dataöverföringar till Garmin Connect