Markera varv enligt distans

Med Auto Lap kan du automatiskt markera varvet vid en viss sträcka. Den här funktionen är användbar när du vill jämföra prestationer för olika delar av en aktivitet (till exempel varje mile eller var femte kilometer).

 1. Håll ned UP.
 2. Välj Inställningar > Appar.
 3. Välj en aktivitet.
  Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
 4. Välj Auto Lap.
 5. Välj ett alternativ:
  • Välj Auto Lap för att sätta på eller stänga av Auto Lap.

  • Välj Autom. distans för att justera avståndet mellan varven.

Varje gång du slutför ett varv visas ett meddelande som visar tiden för varvet. Enheten piper eller vibrerar också om ljudtoner är påslagna (Systeminställningar).

Om det behövs kan du anpassa datasidorna till att visa ytterligare varvdata (Anpassa dataskärmarna).