Anpassa meddelandet Varvvarning

Du kan anpassa ett eller två datafält som visas i varvvarningsmeddelandet.

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Inställningar > Appar.
  3. Välj en aktivitet.
    Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
  4. Välj Auto Lap > Varvvarning.
  5. Välj ett datafält för att ändra i det.
  6. Välj Förhandsvisning (valfritt).