Nastavitve sistema

Držite tipko UP in izberite Nastavitve > Sistem.

Profil uporabnika

Omogoča vam odpiranje in prilagajanje osebnih nastavitev (Nastavitev uporabniškega profila).

Bližnjične tipke

Omogoča vam dodelitev bližnjic do tipk naprave.

Jezik

Nastavi jezik, prikazan v napravi.

Čas

Prilagodi nastavitve časa (Časovne nastavitve).

Osvetlitev

Prilagodi nastavitve osvetlitve (Nastavitve osvetlitve zaslona).

Zvoki

Nastavi zvoke naprave, kot so toni tipk, opozorila in vibriranje.

Enote

Nastavi merske enote, ki se uporabljajo v napravi (Spreminjanje merskih enot).

GLONASS

Uporaba možnosti GLONASS zagotavlja višjo učinkovitost v zahtevnih okoljih in hitrejše pridobivanje položaja. Če omogočite možnosti GPS in GLONASS, se bo baterija praznila hitreje, kot če omogočite le možnost GPS.

Oblika položaja

Nastavi možnost oblike geografskega položaja in možnosti referenčnega sistema.

Oblika

Nastavi splošne oblikovne možnosti, na primer tempo in hitrost, ki sta prikazana med dejavnostmi, ter začetek tedna.

Snemanje podat.

Nastavi, kako naprava snema podatke o dejavnosti. Možnost snemanja Pametno (privzeta) omogoča daljše snemanje dejavnosti. Možnost snemanja Vsako sekundo snema dejavnosti podrobneje, vendar z njo morda ne boste mogli posnetki celotnih dejavnosti, ki trajajo dlje časa.

Nacin USB

Nastavi napravo na uporabo načina množičnega shranjevanja ali načina Garmin, ko je priključena na računalnik.

Ponastavi privzete vred.

Omogoča ponastavitev uporabniških podatkov in nastavitev (Obnovitev vseh privzetih nastavitev).

Posodobitev pr. opr.

Omogoča nalaganje posodobitev programske opreme z uporabo Garmin Express.

O napravi

Prikaže podatke o napravi, programski opremi in licenci.