Spreminjanje merskih enot

Merske enote za razdaljo, tempo in hitrost, nadmorsko višino, težo, višino ter temperaturo lahko prilagajate.

  1. Držite UP.
  2. Izberite Nastavitve > Sistem > Enote.
  3. Izberite vrsto meritve.
  4. Izberite mersko enoto.