Časovne nastavitve

Držite UP in izberite Nastavitve > Sistem > Čas.

Obl. zapisa časa

Nastavi napravo tako, da prikazuje čas v obliki 12 ur ali 24 ur.

Nastavite čas

Nastavi časovni pas naprave. Možnost Samodejno nastavi časovni pas samodejno na podlagi položaja GPS.

Čas

Če je nastavljen na Ročno, lahko spreminjate uro.