Nastavitve osvetlitve zaslona

Držite tipko UP in izberite Nastavitve > Sistem > Osvetlitev.

Nacin

Nastavi, da se osvetlitev zaslona vklopi ročno ali samodejno. Možnost Samodejno omogoča, da ločeno nastavite osvetlitev zaslona za tipke, opozorila in gibe.

OPOMBA: Ko Gib nastavite na Vklopljeno, sprožite nastavitev zaslona z dvigom in kretnjo roke za pogled na zapestje.
Premor

Nastavi čas, preden se izklopi osvetlitev zaslona.

Svetlost

Nastavi raven osvetlitve zaslona.