Oznaczanie okrążeń wg dystansu

Funkcja Auto Lap służy do automatycznego oznaczania określonego dystansu jako okrążenia. Funkcja ta umożliwia porównywanie swoich wyników na różnych etapach aktywności (np. co 1 milę lub 5 km).

 1. Przytrzymaj UP.
 2. Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
 3. Wybierz aktywność.
  UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich aktywności.
 4. Wybierz Auto Lap.
 5. Wybierz opcję:
  • Wybierz Auto Lap, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Auto Lap.

  • Wybierz Autom. dystans, aby dostosować dystans między okrążeniami.

Po ukończeniu każdego okrążenia wyświetlany jest komunikat zawierający czas danego okrążenia. Jeśli w urządzeniu włączono sygnały dźwiękowe, urządzenie wyemituje również sygnał dźwiękowy lub uruchomi wibracje (Ustawienia systemowe).

W razie potrzeby można dostosować strony danych w taki sposób, aby wyświetlane były dodatkowe dane dotyczące okrążenia (Dostosowywanie ekranów danych).