Dostosowywanie komunikatu alertu okrążenia

Możesz dostosować jedno lub dwa pola danych wyświetlane w komunikacie alertu okrążenia.

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
  3. Wybierz aktywność.
    UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich aktywności.
  4. Wybierz kolejno Auto Lap > Alert okrążenia.
  5. Wybierz pole danych, aby zmienić jego wartość.
  6. Wybierz Podgląd (opcjonalnie).