Włączenie powiadomień Bluetooth

Zanim będzie można wyświetlać powiadomienia, należy sparować posiadane urządzenie quatix 3 ze zgodnym urządzeniem mobilnym (Parowanie smartfonu z urządzeniem).

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Powiadomienia z telefonu > Stan > Włączony.
  3. Wybierz Podczas aktywn..
  4. Wybierz preferencje powiadomień.
  5. Wybierz preferencje dźwięku.
  6. Wybierz Tryb zegarka.
  7. Wybierz preferencje powiadomień.
  8. Wybierz preferencje dźwięku.
  9. Wybierz Limit czasu.
  10. Wybierz, jak długo alert o nowym powiadomieniu ma być wyświetlany na ekranie.