Parowanie smartfonu z urządzeniem

Możesz nawiązać połączenie pomiędzy urządzeniem quatix 3 a smartfonem, aby korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia.

  1. Odwiedź stronę (garmin.com/apps) i pobierz aplikację Garmin Connect Mobile na swój smartfon.
  2. Umieść smartfon w pobliżu urządzenia, w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
  3. W urządzeniu quatix 3 przytrzymaj UP.
  4. Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Paruj urządz. mobilne.
  5. W smartfonie uruchom aplikację Garmin Connect Mobile.
  6. Wybierz jedną z opcji, aby dodać urządzenie do konta Garmin Connect:
    • Jeśli po raz pierwszy parujesz urządzenie z aplikacją Garmin Connect Mobile, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

    • Jeśli z aplikacją Garmin Connect Mobile zostało już sparowane inne urządzenie, w menu ustawień wybierz Urządzenia Garmin > , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.