Wyświetlanie powiadomień

  1. Na zegarku wybierz UP, aby wyświetlić widżet powiadomień.
  2. Wybierz START, a następnie wybierz powiadomienie.
  3. W razie potrzeby wybierz DOWN, aby przewinąć treść powiadomienia.
  4. Wybierz BACK, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

    Powiadomienia pozostają widoczne w urządzeniu quatix 3 do momentu wyświetlenia lub usunięcia ich na urządzeniu mobilnym.