Wyłączanie funkcji Bluetooth

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Stan > Wyłączony, aby wyłączyć technologię bezprzewodową Bluetooth w urządzeniu quatix 3.

    Wskazówki dotyczące wyłączania bezprzewodowej technologii Bluetooth w urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika urządzenia przenośnego.