Włączanie i wyłączanie alertów połączenia Bluetooth

Urządzenie quatix 3 można tak skonfigurować, aby informowało użytkownika o połączeniu lub rozłączeniu ze smartfonem sparowanym za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth.

UWAGA: Alerty połączenia Bluetooth są domyślnie wyłączone.
  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Alerty.