Ronden op afstand markeren

U kunt Auto Lap gebruiken om een ronde bij een bepaalde afstand automatisch te markeren. Dit is handig als u uw prestaties tijdens verschillende gedeelten van een activiteit wilt vergelijken (bijvoorbeeld elke 1 mijl of 5 km).

 1. Houd UP ingedrukt.
 2. Selecteer Instellingen > Apps.
 3. Selecteer een activiteit.
  OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.
 4. Selecteer Auto Lap.
 5. Selecteer een optie:
  • Selecteer Auto Lap om Auto Lap in of uit te schakelen.

  • Selecteer Autom. afstand om de afstand voor elke ronde automatisch in te stellen.

Telkens wanneer u een ronde voltooit, wordt er een bericht weergegeven met de rondetijd. Het toestel laat ook een pieptoon horen of trilt als geluidssignalen zijn ingeschakeld (Systeeminstellingen).

U kunt, indien gewenst, de gegevenspagina's aanpassen en extra rondegegevens weergeven (Gegevensschermen aanpassen).