De rondewaarschuwing wijzigen

U kunt enkele gegevensvelden wijzigen die worden weergegeven in de rondewaarschuwing.

  1. Houd UP ingedrukt.
  2. Selecteer Instellingen > Apps.
  3. Selecteer een activiteit.
    OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.
  4. Selecteer Auto Lap > Rondewaarsch..
  5. Selecteer een gegevensveld om het te wijzigen.
  6. Selecteer Bekijk (optioneel).