Systeeminstellingen

Houd UP ingedrukt en selecteer Instellingen > Systeem.

Gebruikersprofiel

Hiermee kunt u uw persoonlijke statistieken openen en aanpassen (Uw gebruikersprofiel instellen).

Sneltoetsen

Hiermee kunt u sneltoetsen toewijzen aan toestelknoppen.

Taal voor tekst

Hiermee kunt u de taal van het toestel instellen.

Tijd

Hiermee kunt u de tijdinstellingen wijzigen (Tijdinstellingen).

Schermverlicht.

Hiermee kunt u instellingen van de schermverlichting wijzigen (Schermverlichtingsinstellingen).

Geluiden

Hiermee kunt u de toestelgeluiden instellen, zoals knoptonen, waarschuwingen en trillingen.

Eenheden

Hiermee kunt u de op het toestel gebruikte meeteenheden instellen (De maateenheden wijzigen).

GLONASS

Met GLONASS krijgt u betere prestaties in moeilijke omgevingen en snellere positiebepalingen. Als GPS en GLONASS worden gebruikt, kan de batterijduur sneller afnemen dan met alleen GPS.

Positieformaat

Hiermee stelt u de opties voor geografisch positieformaat en kaartdatum in.

Notatie

Hiermee kunt u algemene notatievoorkeuren instellen, zoals het tempo en de snelheid die tijdens activiteiten worden weergegeven en het begin van de week.

Gegevensopslag

Hiermee stelt u in hoe het toestel activiteitgegevens vastlegt. Met de instelling Smart (standaard) kunnen langere activiteiten worden vastgelegd. Met de instelling Iedere seconde zijn de opnamen van activiteiten meer gedetailleerd, maar worden langere activiteiten mogelijk niet geheel vastgelegd.

USB-modus

Hiermee kunt u de massaopslagmodus of de Garmin modus inschakelen op het toestel als er verbinding is met een computer.

Standaardinstellingen

Hiermee kunt u gebruikersgegevens en -instellingen herstellen (Alle standaardinstellingen herstellen).

Software-update

Hiermee kunt u via Garmin Express gedownloade software-updates installeren.

Over

Hiermee wordt informatie over het toestel, de software en de licentie weergegeven.