Dobivanje procjene maksimalnog VO2 za trčanje

Kako biste mogli vidjeti procjenu svog maksimalnog VO2, prvo morate staviti monitor pulsa i upariti ga sa svojim uređajem (Uparivanje ANT‍+ senzora). Ako je vaš quatix 3 isporučen s monitorom pulsa, uređaji su već upareni. Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog profila (Postavljanje korisničkog profila) i postavite maksimalni puls (Postavljanje zona pulsa).

NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima. Uređaj tek nakon nekoliko utrka može predvidjeti kako ćete trčati.
  1. Trčite barem 10 minuta na otvorenom.
  2. Nakon trčanja odaberite Spremi.
  3. Držite UP.
  4. Odaberite Moja statistika > Maksimalni VO2 > Trčanje.