Uparivanje ANT‍+ senzora

Prilikom prvog uparivanja senzora i uređaja putem bežične tehnologije ANT‍+ morate upariti uređaj sa senzorom. Nakon uparivanja uređaj se automatski povezuje sa senzorom kada pokrenete aktivnost, a senzor je aktivan i unutar dometa.

NAPOMENA: Ako je s uređajem isporučen monitor pulsa, monitor je već uparen s uređajem.
 1. Ako uparujete monitor pulsa, stavite ga (Postavljanje monitora pulsa).

  Monitor pulsa ne šalje niti prima podatke dok ga ne stavite na sebe.

 2. Primaknite uređaj na 3 m (10 ft) od senzora.
  NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih ANT‍+ senzora.
 3. Držite UP.
 4. Odaberite Postavke > Senzori > Dodaj novo.
 5. Odaberite opciju:
  • Odaberite Pretraži sve.

  • Odaberite vrstu senzora.

  Kada je uparivanje senzora i uređaja završeno, status senzora mijenja se iz Pretraživanje u Povezan. Podaci senzora pojavljuju se u petlji stranice s podacima ili u prilagođenim korisničkim poljima.