Označování okruhů podle vzdálenosti

Režim Auto Lap můžete použít pro automatické označení kola po určité vzdálenosti. Tato funkce je užitečná pro porovnání vaší výkonnosti během různých úseků aktivity (například každou 1 míli nebo 5 kilometrů).

 1. Přidržte tlačítko UP.
 2. Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
 3. Vyberte aktivitu.
  POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
 4. Vyberte možnost Auto Lap.
 5. Vyberte možnost:
  • Volbou možnosti Auto Lap zapnete nebo vypnete funkci Auto Lap.

  • Volbou možnosti Automat. vzdál. upravíte vzdálenost mezi okruhy.

Pokaždé, když dokončíte okruh, zobrazí se zpráva s časem pro daný okruh. Pokud jsou zapnuté tóny, zařízení také pípne nebo zavibruje (Nastavení systému).

V případě potřeby můžete stránky  údaji přizpůsobit, aby zobrazovaly další údaje o okruhu (Přizpůsobení datových obrazovek).