Přizpůsobení zprávy pro upozornění na okruh

Můžete přizpůsobit jedno nebo dvě datová pole, která se zobrazí ve zprávě pro upozornění na okruh.

  1. Přidržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
  3. Vyberte aktivitu.
    POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
  4. Zvolte možnost Auto Lap > Upoz na okruh.
  5. Vyberte datové pole, které chcete změnit.
  6. Vyberte možnost Zobrazit náhled (volitelné).