Aktivace oznámení Bluetooth

Před zapnutím oznámení je nutné zařízení quatix 3 spárovat s kompatibilním mobilním zařízením (Spárování smartphonu se zařízením).

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth > Smart oznámení > Stav > Zapnuto.
  3. Vyberte možnost Během aktivity.
  4. Vyberte preferenci oznámení.
  5. Vyberte preferenci zvuku.
  6. Vyberte možnost Režim sledování.
  7. Vyberte preferenci oznámení.
  8. Vyberte preferenci zvuku.
  9. Vyberte možnost Odpočet.
  10. Zvolte dobu, po kterou se bude nové oznámení zobrazovat na obrazovce.