Vypnutí technologie Bluetooth

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Volbou možností Nastavení > Bluetooth > Stav > Vypnuto vypnete bezdrátovou technologii Bluetooth v zařízení quatix 3.

    Informace o vypnutí bezdrátové technologie Bluetooth v mobilním zařízení naleznete v návodu k jeho obsluze.