Zapnutí a vypnutí upozornění na připojení Bluetooth

V zařízení quatix 3 můžete nastavit upozorňování na připojení a odpojení spárovaného smartphonu pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.

POZNÁMKA: Upozornění na připojení Bluetooth jsou ve výchozím nastavení vypnuta.
  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth > Alarmy.